TVK, a.s Trenčín oznamuje, že od 2.1.2023 do 10.1.2023 bude v obci vykonaný mimoriadny odpočet vody.

Z uvedeného dôvodu žiadajú občanov o sprístupnenie vodomerných šácht a uzatvorenie psov.

Ďakujeme za pochopenie.