TVK, a.s Trenčín oznamuje, že od 14.1.2020 do 20.1.2020 bude v obci vykonaný mimoriadny odpočet vody. Z uvedeného dôvodu žiadajú občanov o sprístupnenie vodomerných šácht a uzatvorenie psov. Ďakujeme za pochopenie.