operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Prijímateľ: Obec Soblahov
Realizácia projektu: 09/2015 – 12/2015

Opis projektu: Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a s tým spojená optimalizácia energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia, zníženie nepriaznivých svetelných emisií a nákladov na údržbu sústavy verejnéhoosvetlenia.

Príloha: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Soblahov