Vážení spoluobčania, obec  bude realizovať opravy verejného rozhlasu. Žiadame Vás o spoluprácu a oznámenie, ak v blízkosti Vášho domu rozhlas slabo počujete prípadne máte pocit, že je zlé nastavenie, kontaktujte OcÚ, tel. 6528705, soblahov@soblahov.sk.  Ďakujeme Vám za spoluprácu.