Vážení spoluobčania, obec  má zámer realizovať opravy verejného rozhlasu. Žiadame Vás o spoluprácu a oznámenie ak v blízkosti Vášho domu rozhlas slabo počujete prípadne máte pocit, že je zlé nastavenie. Kontakt OcÚ, tel. 6528705, soblahov@soblahov.sk.  Vaše informácie pomôžu skvalitniť služby pre občanov. Ďakujeme Vám.