Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Soblahov od 20.5.2020 do 22.5.2020 bude zisťovať záujem o nástup žiakov 1. – 5. ročníka do školy od 1.6.2020.
Tlačivo budú preposielať triedne pani učiteľky cez portál Bez kriedy, príp. cez maily zákonných zástupcov.

Mgr. Natália Škorcová
riaditeľka školy