Návrh dodatku č. 1 k VZN 3_2018 k pripomienkovaniu