Materiál pre rokovania OcZ 14.12.2016

navrh-planu-kc-na-i-polrok-2017