Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na I. polrok 2022: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov za 1.polrok 2022