Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na I. polrok 2023

Materiál obsahuje:

  1. Návrh na uznesenie
  2. Dôvodová správa
  3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na I. polrok 2023

Príloha: Návrh plánu KČ na I.polr. 2023