Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov za 2.polr.2016 pre rokovanie v OcZ 22.6.2016