Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na II.polrok 2020 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov za 2.polr.2020