Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na II. polrok 2019