Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov