Návrh VZN 12020 k pripomienkovaniu

Textovú a grafickú časť dokumentácie ZaD2 k návrhu VZN nájdete na: https://www.soblahov.sk/navrh-vzn-c-1-2020-ktorym-sa-meni-a-doplna-vzn-c-4-2010-o-uzemnom-plane-obce-soblahov/