Návrh VZN 12020 k pripomienkovaniu

Textová a grafická časť dokumentácie ZaD2 k návrhu VZN:

ÚPN SOBLAHOV ZD2 Výkres verejného technického vybvaenia

ÚPN SOBLAHOV ZD2 Komplexný výkres

ÚPN SOBLAHOV ZD2 ŠIRŠIE VZŤAHY

ÚPN SOBLAHOV ZD2 VPS

ÚPN SOBLAHOV ZD2 Výkres regulácie

ÚPN SOBLAHOV ZD2 Výkres verejného dopravného vybavenia

ÚPN SOBLAHOV ZD2 ZPP

ZaD2 ÚPN-O Soblahov N – Záväzná časť

ZaD2 ÚPN-O Soblahov N SČ