Úplný názov: Návrh VZN č. 2/ 2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a šk. zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom MŠ a šk. zariadení so sídlom na území obce Soblahov na kalendárny rok 2017

Príloha: vzn-skola-k-pripomienkovaniu