VZN č.4/2015 k pripomienkovaniu. návrh VZN 42015 školský zákon