NÁVRH – VZN obce Soblahov č. 1/2023

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,

výšky príspevku na režijné náklady

a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soblahov:

Návrh – VZN 1-2023 -dotácie strava ZŠ