VZN je možné pripomienkovať do 9.3.2015.
Príloha: VZN odpady_32015_návrh