Pozývame Vás na kurzy tradičných remesiel pre deti, mládež a dospelých.

Prihlášku nájdete  na www.nebojsaremesla.sk

Viac informácií: Neboj sa remesla