Vážení spoluobčania,

upozorňujeme Vás, že naďalej trvá povinnosť nosiť na verejnosti ochranné rúško alebo iné prekrytie tváre.

Obecný úrad zaznamenáva a taktiež čoraz častejšie dostáva podnety, že túto povinnosť občania ale i návštevníci obce nedodržiavajú.

Osoba, ktorá nepoužíva rúško sa dopúšťa priestupku, za ktorý hrozí pokuta až do 1 659 €.

Nosením rúška chránite predovšetkým svoje okolie a taktiež seba !

Ďakujeme za pochopenie !