Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Soblahov
Obec
Soblahov

Územný plán obce

Čistopis Zmien a doplnkov č.3 ÚPN Soblahov - November 2023 > Zlúčený výkres ZaD ÚPN Soblahov

Zlúčený výkres ZaD ÚPN Soblahov

Zlúčený výkres ZaD ÚPN Soblahov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,25 MB
Vložené: 19. 2. 2024

Čistopis Zmien a doplnkov č.3 ÚPN Soblahov - November 2023 > GRAFICKÁ ČASŤ - ZD3

8 ZD3 Soblahov Č Výkres regulácie

8 ZD3 Soblahov Č Výkres regulácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,73 MB
Vložené: 19. 2. 2024

Čistopis Zmien a doplnkov č.3 ÚPN Soblahov - November 2023 > GRAFICKÁ ČASŤ - ZD3

7 ZD3 Soblahov Č Schéma záväzných častí a VPS

7 ZD3 Soblahov Č Schéma záväzných častí a VPS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,74 MB
Vložené: 19. 2. 2024

Čistopis Zmien a doplnkov č.3 ÚPN Soblahov - November 2023 > GRAFICKÁ ČASŤ - ZD3

6 ZD3 Soblahov Č Perspektívne použitie PP

6 ZD3 Soblahov Č Perspektívne použitie PP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,8 MB
Vložené: 19. 2. 2024

Čistopis Zmien a doplnkov č.3 ÚPN Soblahov - November 2023 > GRAFICKÁ ČASŤ - ZD3

5 ZD3 Soblahov Č Výkres verejného technického vybavenia

5 ZD3 Soblahov Č Výkres verejného technického vybavenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,73 MB
Vložené: 19. 2. 2024

Čistopis Zmien a doplnkov č.3 ÚPN Soblahov - November 2023 > GRAFICKÁ ČASŤ - ZD3

4 ZD3 Soblahov Č Výkres verejného dopravného vybavenia

4 ZD3 Soblahov Č Výkres verejného dopravného vybavenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,91 MB
Vložené: 19. 2. 2024

Čistopis Zmien a doplnkov č.3 ÚPN Soblahov - November 2023 > GRAFICKÁ ČASŤ - ZD3

2 ZD3 Soblahov Č Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného vyutívania územia

2 ZD3 Soblahov Č Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného vyutívania územia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,94 MB
Vložené: 19. 2. 2024

Čistopis Zmien a doplnkov č.3 ÚPN Soblahov - November 2023 > GRAFICKÁ ČASŤ - ÚPN

VÝKRES REGULÁCIE

8 ÚPN, ZD1, ZD2 SOBLAHOV N REG.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,83 MB
Vložené: 19. 2. 2024

Čistopis Zmien a doplnkov č.3 ÚPN Soblahov - November 2023 > GRAFICKÁ ČASŤ - ÚPN

SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

7 ÚPN, ZD1, ZD2 SOBLAHOV N VPS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,7 MB
Vložené: 19. 2. 2024

Čistopis Zmien a doplnkov č.3 ÚPN Soblahov - November 2023 > GRAFICKÁ ČASŤ - ÚPN

PERSPEKTÍVNE POUŽITIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY

6 ÚPN, ZD1, ZD2 SOBLAHOV N PPP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,95 MB
Vložené: 19. 2. 2024

Čistopis Zmien a doplnkov č.3 ÚPN Soblahov - November 2023 > GRAFICKÁ ČASŤ - ÚPN

VÝKRES VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA

5 ÚPN, ZD1, ZD2 SOBLAHOV N TI.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,32 MB
Vložené: 19. 2. 2024

Čistopis Zmien a doplnkov č.3 ÚPN Soblahov - November 2023 > GRAFICKÁ ČASŤ - ÚPN

VÝKRES VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA

4 ÚPN, ZD1, ZD2 SOBLAHOV N DI.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,16 MB
Vložené: 19. 2. 2024

Čistopis Zmien a doplnkov č.3 ÚPN Soblahov - November 2023 > GRAFICKÁ ČASŤ - ÚPN

KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA

2 ÚPN, ZD1, ZD2 SOBLAHOV N KX.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,93 MB
Vložené: 19. 2. 2024

Čistopis Zmien a doplnkov č.3 ÚPN Soblahov - November 2023 > TEXTOVÁ ČASŤ

ZaD3 ÚPN-O Soblahov C - Záväzná časť

ZaD3 ÚPN-O Soblahov C - Záväzná časť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 659,66 kB
Vložené: 19. 2. 2024

Čistopis Zmien a doplnkov č.3 ÚPN Soblahov - November 2023 > TEXTOVÁ ČASŤ

ZaD3 ÚPN-O Soblahov C - Smerná časť

ZaD3 ÚPN-O Soblahov C - Smerná časť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 517,96 kB
Vložené: 19. 2. 2024

Zmeny a doplnky č. 3 - upravený návrh

Územný plán obce - Zmeny a doplnky č.3

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2010 o Územnom pláne obce Soblahov

VZN 22023 po schválení v OcZ ZaD3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 553,24 kB
Vložené: 24. 11. 2023

Zmeny a doplnky č. 3 - upravený návrh

Územný plán obce - Zmeny a doplnky č.3

Tabuľka vyhodnotenia ZaD č. 3 - doplnená

Tabuľka vyhodnotenia ZaD č. 3 - doplnená.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 49,89 kB
Vložené: 18. 10. 2023

Zmeny a doplnky č. 3 - upravený návrh > Grafická časť

8_ÚPN SOBLAHOV ZD3 N_Regulačný výkres

8_ÚPN SOBLAHOV ZD3 N_Regulačný výkres.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,69 MB
Vložené: 18. 10. 2023

Zmeny a doplnky č. 3 - upravený návrh > Grafická časť

7_ÚPN SOBLAHOV ZD3 N_Verejnoprospešn

7_ÚPN SOBLAHOV ZD3 N_Verejnoprospešn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,7 MB
Vložené: 18. 10. 2023

Zmeny a doplnky č. 3 - upravený návrh > Grafická časť

6_ÚPN SOBLAHOV ZD3 N_perspektívne použitie PP

6_ÚPN SOBLAHOV ZD3 N_perspektívne použitie PP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,76 MB
Vložené: 18. 10. 2023

Zmeny a doplnky č. 3 - upravený návrh > Grafická časť

5_ÚPN SOBLAHOV ZD3 N_Výkres verejného technického vybavenia

5_ÚPN SOBLAHOV ZD3 N_Výkres verejného technického vybavenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,69 MB
Vložené: 18. 10. 2023

Zmeny a doplnky č. 3 - upravený návrh > Grafická časť

4_ÚPN SOBLAHOV ZD3 N_Výkres verejného dopravného vybavenia

4_ÚPN SOBLAHOV ZD3 N_Výkres verejného dopravného vybavenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,87 MB
Vložené: 18. 10. 2023

Zmeny a doplnky č. 3 - upravený návrh > Grafická časť

2_ÚPN SOBLAHOV ZD3 N_Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

2_ÚPN SOBLAHOV ZD3 N_Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,9 MB
Vložené: 18. 10. 2023

Zmeny a doplnky č. 3 - upravený návrh > Grafická časť

8 ÚPN, ZD1, ZD2 SOBLAHOV N REG

8 ÚPN, ZD1, ZD2 SOBLAHOV N REG.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,83 MB
Vložené: 18. 10. 2023

Zmeny a doplnky č. 3 - upravený návrh > Grafická časť

7 ÚPN, ZD1, ZD2 SOBLAHOV N VPS

7 ÚPN, ZD1, ZD2 SOBLAHOV N VPS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,7 MB
Vložené: 18. 10. 2023

Zmeny a doplnky č. 3 - upravený návrh > Grafická časť

6 ÚPN, ZD1, ZD2 SOBLAHOV N PPP

6 ÚPN, ZD1, ZD2 SOBLAHOV N PPP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,95 MB
Vložené: 18. 10. 2023

Zmeny a doplnky č. 3 - upravený návrh > Grafická časť

5 ÚPN, ZD1, ZD2 SOBLAHOV N TI

5 ÚPN, ZD1, ZD2 SOBLAHOV N TI.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,32 MB
Vložené: 18. 10. 2023

Zmeny a doplnky č. 3 - upravený návrh > Grafická časť

4 ÚPN, ZD1, ZD2 SOBLAHOV N DI

4 ÚPN, ZD1, ZD2 SOBLAHOV N DI.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,16 MB
Vložené: 18. 10. 2023

Zmeny a doplnky č. 3 - upravený návrh > Grafická časť

2 ÚPN, ZD1, ZD2 SOBLAHOV N KX

2 ÚPN, ZD1, ZD2 SOBLAHOV N KX.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,93 MB
Vložené: 18. 10. 2023

Zmeny a doplnky č. 3 - upravený návrh > Grafická časť

1 ÚPN, ZD1, ZD2 SOBLAHOV N ŠV

1 ÚPN, ZD1, ZD2 SOBLAHOV N ŠV.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,26 MB
Vložené: 18. 10. 2023

Zmeny a doplnky č. 3 - upravený návrh > Textová časť

ZaD3 ÚPN-O Soblahov N - Záväzná časť

ZaD3 ÚPN-O Soblahov N - Záväzná časť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 625,02 kB
Vložené: 18. 10. 2023

Zmeny a doplnky č. 3 - upravený návrh > Textová časť

ZaD3 ÚPN-O Soblahov N - Smerná časť

ZaD3 ÚPN-O Soblahov N - Smerná časť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 482,41 kB
Vložené: 18. 10. 2023

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN obce Soblahov – verejnosť

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN obce Soblahov - verejnosť

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN obce Soblahov - verejnosť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 747,06 kB
Vložené: 18. 5. 2023

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN obce Soblahov – verejnosť

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN obce Soblahov

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN obce Soblahov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 770,7 kB
Vložené: 18. 5. 2023

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN obce Soblahov – verejnosť

ZaD3 ÚPN-O Soblahov N - Záväzná časť

ZaD3 ÚPN-O Soblahov N - Záväzná časť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 572,25 kB
Vložené: 17. 5. 2023

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN obce Soblahov – verejnosť

ZaD3 ÚPN-O Soblahov N - Smerná časť

ZaD3 ÚPN-O Soblahov N - Smerná časť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 499,4 kB
Vložené: 17. 5. 2023

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN obce Soblahov – verejnosť

8 ÚPN SOBLAHOV ZD3 N_REG

8 ÚPN SOBLAHOV ZD3 N_REG.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,87 MB
Vložené: 17. 5. 2023

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN obce Soblahov – verejnosť

7 ÚPN SOBLAHOV ZD3 N_VPS

7 ÚPN SOBLAHOV ZD3 N_VPS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,89 MB
Vložené: 17. 5. 2023

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN obce Soblahov – verejnosť

6 ÚPN SOBLAHOV ZD3 N_PPP

6 ÚPN SOBLAHOV ZD3 N_PPP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,94 MB
Vložené: 17. 5. 2023

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN obce Soblahov – verejnosť

5 ÚPN SOBLAHOV ZD3 N_TI

5 ÚPN SOBLAHOV ZD3 N_TI.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,88 MB
Vložené: 17. 5. 2023

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN obce Soblahov – verejnosť

4 ÚPN SOBLAHOV ZD3 N_DI

4 ÚPN SOBLAHOV ZD3 N_DI.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,1 MB
Vložené: 17. 5. 2023

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN obce Soblahov – verejnosť

2 ÚPN SOBLAHOV ZD3 N_KX

2 ÚPN SOBLAHOV ZD3 N_KX.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,12 MB
Vložené: 17. 5. 2023

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Soblahov - Grafická časť ZaD Soblahov č.2

1-ÚPN-SOBLAHOV-ZD2-N-ŠV

1-ÚPN-SOBLAHOV-ZD2-N-ŠV.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,91 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Soblahov - Grafická časť ZaD Soblahov č.2

4-ÚPN-SOBLAHOV-ZD2-N-DI

4-ÚPN-SOBLAHOV-ZD2-N-DI.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,98 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Soblahov - Grafická časť ZaD Soblahov č.2

2-ÚPN-SOBLAHOV-ZD2-N-KOMPLEX

2-ÚPN-SOBLAHOV-ZD2-N-KOMPLEX.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,43 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Soblahov - Grafická časť ZaD Soblahov č.2

5-ÚPN-SOBLAHOV-ZD2-N-TI

5-ÚPN-SOBLAHOV-ZD2-N-TI.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,15 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Soblahov - Grafická časť ZaD Soblahov č.2

6-ÚPN-SOBLAHOV-ZD2-N-ZPP

6-ÚPN-SOBLAHOV-ZD2-N-ZPP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,05 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Soblahov - Grafická časť ZaD Soblahov č.2

7-ÚPN-SOBLAHOV-ZD2-N-VPS

7-ÚPN-SOBLAHOV-ZD2-N-VPS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,68 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Soblahov - Grafická časť ZaD Soblahov č.2

8-ÚPN-SOBLAHOV-ZD2-N-REG

8-ÚPN-SOBLAHOV-ZD2-N-REG.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,55 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Soblahov - Grafická časť ÚPN

1-ÚPN-SOBLAHOV-Č-širšie-vzťahy

1-ÚPN-SOBLAHOV-Č-širšie-vzťahy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,64 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Soblahov - Grafická časť ÚPN

2-ÚPN-SOBLAHOV-Č-komplexný-výkres-priestorového-usporiadania-a-funkčného-využívania-územia

2-ÚPN-SOBLAHOV-Č-komplexný-výkres-priestorového-usporiadania-a-funkčného-využívania-územia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 12,3 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Soblahov - Grafická časť ÚPN

4-ÚPN-SOBLAHOV-Č-výkres-verejného-dopravného-vybavenia

4-ÚPN-SOBLAHOV-Č-výkres-verejného-dopravného-vybavenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 11,54 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Soblahov - Grafická časť ÚPN

5-ÚPN-SOBLAHOV-Č-výkres-verejného-technického-vybavenia

5-ÚPN-SOBLAHOV-Č-výkres-verejného-technického-vybavenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 11,4 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Soblahov - Grafická časť ÚPN

6-ÚPN-SOBLAHOV-Č-perspektívne-použitie-poľnohospodárskej-pôdy-na-nepoľnohospodárske-účely

6-ÚPN-SOBLAHOV-Č-perspektívne-použitie-poľnohospodárskej-pôdy-na-nepoľnohospodárske-účely.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,92 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Soblahov - Grafická časť ÚPN

7-ÚPN-SOBLAHOV-Č-schéma-záväzných-častí-a-verejnoprospešných-stavieb

7-ÚPN-SOBLAHOV-Č-schéma-záväzných-častí-a-verejnoprospešných-stavieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,71 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Soblahov - Grafická časť ÚPN

8-ÚPN-SOBLAHOV-Č-výkres-regulácie

8-ÚPN-SOBLAHOV-Č-výkres-regulácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,79 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Soblahov - Textová časť

ZaD2-ÚPN-O-Soblahov-N-Záväzná-časť

ZaD2-ÚPN-O-Soblahov-N-Záväzná-časť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,04 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Soblahov - Textová časť

ZaD2-ÚPN-O-Soblahov-smerná-časť

ZaD2-ÚPN-O-Soblahov-smerná-časť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,06 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Ďalšie dokumenty - Grafická časť

8 ZD1-2014 ÚPN Soblahov výkres regulácie

8-ZD-1-2014-ÚPN-SOBLAHOV-Č-výkres-regulácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,79 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Ďalšie dokumenty

Oznámenie pre verejnosť – Oznámenie o Zmenách a doplnku č. 1 k ÚPN obce Soblahov

oznmenie_pre_verejnos.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 55,48 kB
Vložené: 13. 4. 2023

Územný pán obce -Textová časť

VZN č.2/2014 o Územnom pláne obce Soblahov

VZN_02_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 59,8 kB
Vložené: 13. 4. 2023

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Soblahov – Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

ÚPN-SOBLAHOV-ZD2-Výkres-verejného-technického-vybaenia

ÚPN-SOBLAHOV-ZD2-Výkres-verejného-technického-vybaenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 823,08 kB
Vložené: 13. 4. 2023

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Soblahov – Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

ÚPN-SOBLAHOV-ZD2-Komplexný-výkres

ÚPN-SOBLAHOV-ZD2-Komplexný-výkres.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 878,64 kB
Vložené: 13. 4. 2023

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Soblahov – Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

ÚPN-SOBLAHOV-ZD2-ŠIRŠIE-VZŤAHY

ÚPN-SOBLAHOV-ZD2-ŠIRŠIE-VZŤAHY.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,01 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Soblahov – Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

ÚPN-SOBLAHOV-ZD2-VPS

ÚPN-SOBLAHOV-ZD2-VPS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 792,9 kB
Vložené: 13. 4. 2023

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Soblahov – Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

ÚPN-SOBLAHOV-ZD2-Výkres-regulácie

ÚPN-SOBLAHOV-ZD2-Výkres-regulácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 780,21 kB
Vložené: 13. 4. 2023

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Soblahov – Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

ÚPN-SOBLAHOV-ZD2-Výkres-verejného-dopravného-vybavenia

ÚPN-SOBLAHOV-ZD2-Výkres-verejného-dopravného-vybavenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 819,43 kB
Vložené: 13. 4. 2023

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Soblahov – Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

ZaD2-ÚPN-O-Soblahov-N-Záväzná-časť-1

ZaD2-ÚPN-O-Soblahov-N-Záväzná-časť-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,04 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Soblahov – Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

ZaD2-ÚPN-O-Soblahov-N-SČ

ZaD2-ÚPN-O-Soblahov-N-SČ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,09 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Soblahov – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

2-upn-soblahov-zd3-n_kx-

2-upn-soblahov-zd3-n_kx-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,12 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Soblahov – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

4-upn-soblahov-zd3-n_di-

4-upn-soblahov-zd3-n_di-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,1 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Soblahov – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

5-upn-soblahov-zd3-n_ti-

5-upn-soblahov-zd3-n_ti-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,88 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Soblahov – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

6-upn-soblahov-zd3-n_ppp-

6-upn-soblahov-zd3-n_ppp-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,94 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Soblahov – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

7-upn-soblahov-zd3-n_vps-

7-upn-soblahov-zd3-n_vps-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,89 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Soblahov – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

8-upn-soblahov-zd3-n_reg-

8-upn-soblahov-zd3-n_reg-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,87 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Soblahov – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

1-upn-zd1-zd2-soblahov-n-sv-

1-upn-zd1-zd2-soblahov-n-sv-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,26 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Soblahov – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

2-upn-zd1-zd2-soblahov-n-kx-

2-upn-zd1-zd2-soblahov-n-kx-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,93 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Soblahov – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

4-upn-zd1-zd2-soblahov-n-di-

4-upn-zd1-zd2-soblahov-n-di-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,16 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Soblahov – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

5-upn-zd1-zd2-soblahov-n-ti-

5-upn-zd1-zd2-soblahov-n-ti-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,32 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Soblahov – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

6-upn-zd1-zd2-soblahov-n-ppp-

6-upn-zd1-zd2-soblahov-n-ppp-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,95 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Soblahov – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

7-upn-zd1-zd2-soblahov-n-vps-

7-upn-zd1-zd2-soblahov-n-vps-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,7 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Soblahov – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

ZaD3 ÚPN-O Soblahov N – Záväzná časť.pdf

zad3-upn-o-soblahov-n-zavazna-cast-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 572,25 kB
Vložené: 13. 4. 2023

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Soblahov – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

ZaD3 ÚPN-O Soblahov N – Smerná časť.pdf

zad3-upn-o-soblahov-n-smerna-cast-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 499,4 kB
Vložené: 13. 4. 2023

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Soblahov – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

Oznámenie o strategickom dokumente ZaD č. 3. UPN – O Soblahov.pdf

oznamenie-o-strategickom-dokumente-zad-c-3-upn-o-soblahov-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 335,6 kB
Vložené: 13. 4. 2023

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Soblahov – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

Informácia o oznámení – ZaD č. 3 UPN-O Soblahov.pdf

informacia-o-oznameni-zad-c-3-upn-o-soblahov-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,3 kB
Vložené: 13. 4. 2023

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Soblahov – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

oznámenie-úradný list

hodnotenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 548,7 kB
Vložené: 13. 4. 2023

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Soblahov – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

Oznámenie o strategickom dokumente ZaD č. 3. UPN – O Soblahov+8-5

Oznamenie-o-strategickom-dokumente-ZaD-c.-3.-UPN-O-Soblahov8-5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 364,25 kB
Vložené: 13. 4. 2023

Územný pán obce

2 ÚPN SOBLAHOV Č komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

2 ÚPN SOBLAHOV Č komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 12,3 MB
Vložené: 12. 4. 2023

Územný pán obce

1 ÚPN SOBLAHOV Č širšie vzťahy

1 ÚPN SOBLAHOV Č širšie vzťahy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,64 MB
Vložené: 12. 4. 2023

Územný pán obce

4 ÚPN SOBLAHOV Č výkres verejného dopravného vybavenia

4 ÚPN SOBLAHOV Č výkres verejného dopravného vybavenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 11,54 MB
Vložené: 12. 4. 2023

Územný pán obce -Textová časť

ÚPN-O Soblahov Čistopis – Záväzná časť(pdf, 0.8MB)

(pdf, 0.8MB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 722,45 kB
Vložené: 13. 4. 2023

Územný pán obce -Textová časť

ÚPN-O Soblahov Čistopis(pdf, 0.5MB)

(pdf, 0.5MB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 448,23 kB
Vložené: 13. 4. 2023

Územný pán obce - Grafická časť

ÚPN SOBLAHOV Č schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb(pdf, 11.2MB)

(pdf, 11.2MB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,71 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Soblahov – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

Oznámenie o Zmenách a doplnku č. 1 k ÚPN obce Soblahov

Oznámenie o Zmenách a doplnku č. 1 k ÚPN obce Soblahov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 55,48 kB
Vložené: 12. 4. 2023

Územný pán obce - Grafická časť

ÚPN SOBLAHOV Č výkres regulácie(pdf, 10.3MB)

(pdf, 10.3MB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,79 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Ďalšie dokumenty

ZD 1 2014 ÚPN 0 Soblahov Návrh Záväzná časť

ZD 1 2014 ÚPN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 563,07 kB
Vložené: 13. 4. 2023

Ďalšie dokumenty

ZD1-2014 ÚPN 0 Soblahov Návrh

ZD1-2014 ÚPN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 316,3 kB
Vložené: 13. 4. 2023

Ďalšie dokumenty - Grafická časť

1 – ÚPN 2014 Soblahov čistopis širšie vzťahy

1 – ÚPN 2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,64 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Ďalšie dokumenty - Grafická časť

1 ZD1-2014 ÚPN Soblahov N Širšie vzťahy

1 ZD1-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 229,74 kB
Vložené: 13. 4. 2023

Ďalšie dokumenty - Grafická časť

2 ÚPN Soblahov čistopis komplexný výkres

2 ÚPN Soblahov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 12,3 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Ďalšie dokumenty - Grafická časť

2 ZD-1-2014 ÚPN Soblahov N komplex

2 ZD-1-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,8 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Ďalšie dokumenty - Grafická časť

3 ÚPN Soblahov ochrana prírody

3 ÚPN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,97 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Ďalšie dokumenty - Grafická časť

4 ZD-1-2014 N výkres ver.dopravného vybavenia

4 ZD-1-2014 N.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,8 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Ďalšie dokumenty - Grafická časť

3 ZD-1-2014 ÚPN N ochrana prírody

3 ZD-1-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,61 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Ďalšie dokumenty - Grafická časť

5 ÚPN výkres verejného technického vybavenia

5 ÚPN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 11,4 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Ďalšie dokumenty - Grafická časť

4 ÚPN čistopis výkres ver. dopravného vybavenia

4 ÚPN čistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 11,54 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Ďalšie dokumenty - Grafická časť

5 ZD-1-2014 ÚP N výkres ver. technického vybavenia

5 ZD-1-2014 ÚPN N.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,81 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Ďalšie dokumenty - Grafická časť

6 ZD1-2014 ÚPN N použitie poľnohosp. pôdy na nepoľnohosp. účely

6 ZD1-2014 ÚPN N.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,8 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Ďalšie dokumenty - Grafická časť

6 ÚPN Soblahov čistopis perspektívne použitie poľn. pôdy na nepoľnohosp. účely

6 ÚPN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,92 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Ďalšie dokumenty - Grafická časť

7 ÚPN Soblahov Čistopis: schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb

7 ÚPN Soblahov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,71 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Ďalšie dokumenty - Grafická časť

7 ZD1-2014 ÚPN N schéma záv. častí a ver.stavieb

7 ZD1-2014 ÚPN N.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,81 MB
Vložené: 13. 4. 2023

Ďalšie dokumenty - Grafická časť

8 ÚPN Soblahov Č výkres regulácie

8 ÚPN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,79 MB
Vložené: 13. 4. 2023
Zobrazené 1-20 z 112

Obec

Harmonogram zberu odpadu 2024

Kalendár zberu odpadov 2024 Apríl- Jún

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Virtuálny cintorín

 

Virtuálny cintorín obce Soblahov

 

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 20. 5. 2024
slabý dážď 25 °C 12 °C
utorok 21. 5. mierny dážď 23/13 °C
streda 22. 5. mierny dážď 19/11 °C
štvrtok 23. 5. zamračené 21/11 °C
Obec Soblahov