Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 (nosenie rúšok, činnosť prevádzok obchodov a služieb, návštevy v nemocniciach, svadobné, pohrebné obrady a pod.)

5. júna 2020|0 Comments

  Aktualizované 3. 6. o obnovenie návštev v nemocniciach a zariadeniach sociálnej starostlivosti a o zmeny pri prechode hraníc s Českou republikou. Opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 sa postupne uvoľňujú, pandémia však stále pretrváva. Jedným z kľúčových preventívnych opatrení [...]

Výnimky k povinnosti nosenia rúšok

29. mája 2020|0 Comments

Úrad verejného zdravotníctva vydal výnimku k opatreniu z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, ktoré dopĺňa o: osoby nevesty a ženícha pri svadbe,     žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na [...]

Oznam pre rodičov detí MŠ v Soblahove

26. mája 2020|0 Comments

Oznam pre rodičov detí MŠ Soblahov Od pondelka 1.6.2020 je otvorená MŠ Soblahov pre prihlásené deti. Nástup detí do MŠ je 1.6.2020  o 7,00 hod. za aktuálnych hygienicko-epidemiologických podmienok. Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania MŠ do konca [...]

Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

25. mája 2020|0 Comments

Oznámenie spolu so strategickým dokumentom sú zverejnené na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/oznamenie-o-strategickom-dokumente-strategia-adaptability-mesta-trenci Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu a strategickému dokumentu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo [...]

22. mája 2020|0 Comments

O Z N Á M E N I E - VEREJNÁ VYHLÁŠKA o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 36 odst. 1 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v z.n.p. Navrhovateľ Západoslovenská [...]

COVID-19: od stredy 20. mája pristupujeme k výraznému uvoľňovaniu opatrení

21. mája 2020|0 Comments

Na Slovensku pristupujeme vzhľadom na pretrvávajúcu priaznivú epidemiologickú situáciu od stredy 20. mája k výraznému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19. PREVÁDZKY, SLUŽBY Otvoria sa obchodné centrá s výnimkou detských kútikov. Všetky otvorené prevádzky, [...]