Drahí čitatelia,
Opäť sa nám naskytla možnosť otvoriť našu knižnicu😊.
Avšak za rozličných opatrení. Platí, ako doteraz, že vstup do knižnice je možný len s rúškom a použitím dezinfekcie a v knižnici môžu byť naraz len dvaja návštevníci. Vrátená kniha musí ísť do karantény a je možné si ju požičať až na ďalší týždeň.
Novinkou je zapisovanie po časoch – 15-minútových intervaloch, aby sa naraz nestretlo viac ľudí, ako je dovolené😷.
Preto Vás prosíme, aby ste počas tohto týždňa dali vedieť súkromnou správou na stránku knižnice alebo na tel. č. 0908184704, kedy by kto z tých, čo chcú prišli.
Knižnica je otvorená v sobotu od 14:00 do 16:30, a preto sa môžete zapisovať na časy 14:00-14:15, 14:15-14:30, 14:30-14:45, 14:45-15:00, 15:00-15:15, 15:15-15:30, 15:30-15:45, 15:45-16:00, 16:00-16:15, 16:15-16:30.
Dajte vedieť aj známym, ktorí nie sú na sociálnych sieťach😉.
Tešíme sa na Vás v sobotu 5. decembra📖.