Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

Rozpis aktivít platný od 1.9.2019

Kontakt: Patrik Pleva, tel: +421908975589