Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

Rozpis aktivít platný od 1.9.2019