Správne konania – ochrana prírody:

Obec Soblahov, ako orgán ochrany prírody, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu:

Obecný úrad Soblahov, Soblahov 470, 91338

alebo elektronicky na adresu: soblahov@soblahov.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Správne konania:

Rok 2021

Por.číslo Číslo konania, Dátum Žiadosť Parc.č., katastr.územie Soblahov Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
1 318/2021/OcUSo-18.11.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín ( 3 ks) drevín – Orech vlašský v v zmysle § 47 ods.3 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. KN C 391/1 18.11.2021 7 dní
2 2/2021/OcUSo-5.1.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín ( 4 ks) drevín – Jedľa v v zmysle § 47 ods.3 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. 2149/24, 2149/30 12.1.2021 7 dní

Rok 2020

Por.číslo Číslo konania, Dátum Žiadosť Parc.č., katastr.územie Soblahov Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
1 68/2020/OcUSo-17.2.20209 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (4 ks) v zmysle § 47 ods.3 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Parc. C KN č. 430/2 (425/32-hranica) 17.2.2020 7 dní
Pozn.: Príslušný orgán ochrany drevín podľa § 69 ods. 3 zák. č. 543/2002 Z.z. : Obec Mníchova Lehota
2 MNL-145/68/2020 zo dňa 19.2.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (7 ks) v v zmysle § 47 ods.3 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov C KN č. 4259/1 (EKN4292)
C KN č. 5073/1
C KN č. 97/2
C KN č. 4607/15
k.ú. Soblahov
19.2.2020 7 dní
Pozn.: Príslušný orgán ochrany drevín podľa § 69 ods. 3 zák. č. 543/2002 Z.z. : Obec Mníchova Lehota
3 96/2020/OcUSo-10.3.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (1 ks) v v zmysle § 47 ods.3 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Parc. C KN č. 436/1 10.3.2020 7 dní
4 128/2020/OcUSo-14.4.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny – Platan javorolistý v v zmysle § 47 ods.3 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Parc. C KN č. 426/2 15.4.2020 30 dní
Príloha: Znalecký posudok č. 1/2020 p.č. 44:časť 1, časť 2
5 327/2020/OcUSo-20.10.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub (7 ks) drevín – Smrek obyčajný,Borovica čierna, Breza bradavičnatá v v zmysle § 47 ods.3 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. Parc. C KN č. 57/2 (park pri ZŠ) 20.10.2020 7 dní. Pozn.: Príslušný orgán ochrany drevín podľa § 69 ods. 3 zák. č. 543/2002 Z.z.: Obec Soblahov
6 337/2020/OcUSo-23.10.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín ( 2 ks) drevín – Orech kráľovský v v zmysle § 47 ods.3 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. Parc. C KN č. 5135/11 26.10.2020 7 dní

Rok 2019

Por.číslo Číslo konania, Dátum Žiadosť Parc.č., katastr.územie Soblahov Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
1 25/2019/OcÚSo
17.1.2019
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (2ks) – park pri škole v zmysle § 47 ods.3 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Parc. C KN č. 4607/2 17.1.2019 7 dní
Pozn.: Príslušný orgán ochrany drevín podľa § 69 ods. 3 zák. č. 543/2002 Z.z. : Obec Mníchova Lehota
2 316/2018/OcUSo-91/2019
17.12.2018
4.2.2019
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (8 ks) v v zmysle § 47 ods.3 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Parc. C KN č. 3856/41, 3862/2 4.2.2019 7 dní
3 313/2019/OcUSo-24.10.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (5 ks) v v zmysle § 47 ods.3 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Parc. C KN č. 3856/39 4.11.2019 7 dní
4 324/2019/OcUSo-8.11.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v v zmysle § 47 ods.3 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Parc. C KN č. 4758/1 8.11.2019 7 dní

Rok 2018

Por.číslo Číslo konania, Dátum Žiadosť Parc.č., katastr.územie Soblahov Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
1 74/2018/OcÚSo

5.3.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 9 ks drevín

( 6 ks cintorín + 3 ks park pri škole ) v zmysle § 47 ods.3 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Parc. E KN č. 4292 (cintorín)

Parc. C KN č. 4607/2 (park pri škole)

5.3.2018 7 dní

Pozn.: Príslušný orgán ochrany drevín podľa § 69 ods. 3 zák. č. 543/2002 Z.z. : Obec Mníchova Lehota

2 284/2018/OcÚSo, 31.10.2018 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks drevín v zmysle § 47 ods.3 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Parc. C KN č. 3856/30 13.11.2018 7 dní
3 295/2018/OcÚSo, 13.11.2018 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks dreviny v zmysle § 47 ods.3 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Parc. C KN č. 849 13.11.2018 Pozn.: Príslušný orgán ochrany drevín podľa § 69 ods. 3 zák. č. 543/2002 Z.z. : Obec Mníchova Lehota
4 297/2018/OcÚSo, 14.11.2018 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Parc. C KN č. 3856/32 17.11.2018 7 dní

Rok 2017

Por.číslo Číslo konania, Dátum Žiadosť Parc.č., katastr.územie Soblahov Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
1 63/2017/OcÚSo, 2.3.2017 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny v zmysle § 47 ods.3 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Parc. C KN č. 679/4 8.3.2017 7 dní

Rok 2016

Por.číslo Číslo konania, Dátum Žiadosť Parc.č., katastr.územie Soblahov Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
1 360/2016/OcÚSo, 30.8.2016 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny v zmysle § 47 ods.3 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Parc. C KN č. 766 10.11.2016 7 dní
2 431/2016/OcÚSo, 25.10.2016 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín v zmysle § 47 ods.3 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Parc. C KN č. 3501/8 10.11.2016 7 dní
3 447/2016/OcÚSo, 7.11.2016 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny v zmysle § 47 ods.3 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Parc. C KN č. 793 10.11.2016 7 dní
4 63/2017/OcÚSo, 2.3.2017 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny v zmysle § 47 ods.3 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Parc. C KN č. 679/4 8.3.2017 7 dní