Nakoľko podľa predpovede SHMU možno očakávať v najbližšom období suché počasie,  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne,  Vás v súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred požiarmi a prevenciou proti vzniku požiarov v prírodnom prostredí upozorňuje: Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2018