Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2018