Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Soblahov oznamuje:

Vzhľadom  na epidemiologickú situáciu a na základe Vyhlášky RÚVZ v Trenčíne zo dňa 25.2.2021, ktorá zakazuje zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení v okrese Trenčín prezenčnou výučbou prevádzkovať školské zariadenia, oznamujeme zákonným zástupcom detí, že v materskej  škole bude prerušená prevádzka od 1.03.2021 do odvolania.

Vzhľadom  na epidemiologickú situáciu a na základe Vyhlášky RÚVZ v Trenčíne zo dňa 25.2.2021, ktorá zakazuje zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení v okrese Trenčín prezenčnou výučbou prevádzkovať školské zariadenia, oznamujeme zákonným zástupcom žiakov 1.stupňa, že žiaci sa  budú vzdelávať dištančne od 1.03.2021 do odvolania.

Ďakujeme za pochopenie !

Mgr. Natália Škorcová, riaditeľka školy