Vážení spoluobčania,

Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia dáva na vedomie, že potrebné informácie o koronavíruse spôsobujúcom ochorenie COVID-19 je možné nájsť na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, v sekcii Verejná správa → Okresné úrady → TRENČIANSKY KRAJ → Trenčín → Odbor krízového riadenia.

Priamy odkaz je: https://www.minv.sk/?Informacie_OCOOaKR_OBUTN.