Oznamujeme občanom, že môžu ukladať odpad z orezu drevín (tzn. konáre) na pasienok pri cintoríne, tak ako v minulom roku.

Na toto miesto je zakázané ukladať iný druh odpadu!