Oznamujeme občanom, že v tomto roku môžu ukladať odpad z orezu drevín (konáre) na hornom konci obce, pri bani. Miesto na vykládku je označené. Na toto miesto je zakázané ukladať iný druh odpadu! Ďakujeme za pochopenie.