Oznamujeme občanom, že od 2.11.2021 môžu ukladať odpad z orezu drevín (konáre) na hornom konci obce, pri bani. Miesto na vykládku je označené. Na toto miesto je zakázané ukladať iný druh odpadu! 

Ďakujeme za pochopenie.