ZsE oznamuje občanom, že od 1.3 do 4.3.2016 v čase od 8,00 h budú pracovníci vykonávať odpočet elektrickej energie. Z uvedeného dôvodu Vás žiadajú o sprístupnenie elektromerov a pozatváranie psov. Ďakujeme.