Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. v spolupráci so Stengl, a.s. si Vás dovoľujú požiadať, aby ste sa v dňoch 1. 3 až 4.3.2022  v čase od 12:00 do 17:00 h zdržiavali doma, resp. sprístupnili meradlo, nakoľko poverení zamesntanci stengl, a.s. uskutočnia fyzický odpočet spotreby zemného plynu, vrátane kontroly overovacích a zabezpečovacích značiek a fotografickú dokumentáciu stavu meradla.

V prípade akýchkoľvek otázok a pripomienok môžete kontaktovať tel. č. 09 18 711 191 alebo e-mailom odpoctysppdzapad@stengl.sk v termíne do 24. dňa príslušného mesiaca.

Ďakujeme Vám za ústretovosť !