SPP oznamuje občanom, že od soboty 9.3.2019 od 9,00 h budú poverení pracovníci vykonávať v obci odpočet plynu. Z uvedeného dôvodu žiadajú o sprístupnenie plynomerov.