TVK, a.s Trenčín oznamuje, že od 23.4.2021 do 30.4.2021 bude v obci vykonaný odpočet vodomerov.

Z uvedeného dôvodu žiadajú občanov o sprístupnenie vodomerov, uzatvorenie psov a vytiahnutie vody zo šachty.

Ďakujeme!