TVK a.s. Trenčín oznamujú občanom, že od 14. septembra do 22. septembra 2017 budú pracovníci TVK vykonávať odpočty vodomerov. Žiadajú občanov o sprístupnenie vodomerov, a aby pozatvárali psov. Ďakujeme za spoluprácu.