TVK a.s. Trenčín oznamujú občanom, že v týždni od 18.1. do 22.1.2016 budú pracovníci vodární vykonávať odpočet vodomerov. Žiadajú Vás o sprístupnenie vodomerných šácht.