TVK a.s. Trenčín oznamujú občanom, že od 20.júna do 28.júna 2017 budú pracovníci TVK vykonávať odpočty vodomerov. Žiadajú občanov o sprístupnenie vodomerov a aby pozatvárali psov. Ďakujeme za spoluprácu.