TVK, a.s Trenčín oznamuje občanom, že od 25.4.2022 do 29.4.2022 bude v obci vykonaný odpočet vodomerov.

Z uvedeného dôvodu žiadajú občanov o sprístupnenie vodomerov, uzatvorenie psov a vytiahnutie vody zo šachty.

Ďakujeme!