TVK, a.s Trenčín oznamuje, že od 18.6- do 21.6. bude v obci vykonaný odpočet vody. Z uvedeného dôvodu žiadajú občanov o sprístupnenie vodomerov  a uzatvorenie psov.