TVK, a.s Trenčín oznamuje, že od 11.1.2019 bude v obci vykonaný odpočet vody. Z uvedeného dôvodu žiadajú občanov o sprístupnenie vodomerov  a uzatvorenie psov.