TVK, a.s Trenčín oznamuje, že od 18.4.2019 do konca mesiaca 4/2019 počas pracovných dní  bude v obci vykonaný odpočet vody. Z uvedeného dôvodu žiadajú občanov o sprístupnenie vodomerov  a uzatvorenie psov.