TVK, a.s Trenčín oznamuje, že od 24.10.2019 do konca mesiaca 10/2019 počas pracovných dní bude v obci vykonaný odpočet vody. Z uvedeného dôvodu žiadajú občanov o sprístupnenie vodomerov a uzatvorenie psov.