TVK, a.s Trenčín oznamuje, že od 23.4. do 30.4.2020 bude v obci vykonaný odpočet vody.

Z uvedeného dôvodu žiadajú občanov o sprístupnenie vodomerov a uzatvorenie psov.

Ďakujeme Vám !