TVK, a.s Trenčín oznamuje občanom, že od 4.1. do 12.1.2021 v čase od 8:00 – 12:00 h bude v obci vykonaný odpočet vody.

Z uvedeného dôvodu žiadajú občanov o sprístupnenie vodomerov a uzatvorenie psov.

Ďakujeme Vám !

 

Vážení občania,

Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie oznamuje občanom, že v dňoch 4.1.2021  – 12.1.2021  budú pracovníci spoločnosti TVK realizovať odpočty vodomerov v našej obci v mimoriadnom režime.

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a v záujme ochrany verejného zdravia obyvateľstva v našej obci pracovníci TVK  budú realizovať odpočet len u voľne prístupných vodomerov.

TVK preto žiada občanov, aby pred uvedeným termínom odstránili všetky predmety z poklopov vodomerných šácht ako aj predmety z vnútorných priestorov šácht, ktoré slúžia  k zatepleniu šachty,  vyčerpali vodu zo šachty pokiaľ je šachta zaplavená a  v dňoch realizácie odpočtov umožnili odčítačovi  bezpečný voľný prístup k vodomeru, nechali otvorené bránky a uviazali psov. Týmto umožníte pracovníkom TVK  vykonať odpočet bez prítomnosti odberateľa a tým  predídete priamemu kontaktu s odčítačom.

Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu, odčítač zanechá odpočtový  lístok, na ktorom budú uvedené telefónne čísla a e-mail adresy, kde bude možné nahlásiť stav vodomeru.

Stav vodomeru môžete nahlásiť:

  1. e-mailom na adresu: tvkas@tvkas.sk
  2. telefonicky na tel.č.: 0850 850 109, 0903 436 723;  v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hod.

Odberatelia, ktorí stav vodomeru nenahlásia v termíne do 22.1.2021, bude spotreba vody určená na základe priemernej spotreby za predchádzajúce obdobia.

Tieto opatrenia boli prijaté s cieľom znižovania priameho kontaktu odberateľov s pracovníkmi vykonávajúcimi odpočet a v záujme minimalizácie rizika šírenia koronavírusového ochorenia COVID-19.

Za pochopenie a spoluprácu Vám ďakujeme.

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.