TVK, a.s Trenčín oznamuje občanom, že od 20.10.2022 do 28.10.2022 bude v obci vykonaný odpočet vodomerov.

Z uvedeného dôvodu žiadajú občanov o sprístupnenie vodomerov, uzatvorenie psov a vytiahnutie vody zo šachty.

Ďakujeme!