TVK a.s. Trenčín oznamujú občanom, že v období od 14.3. – 21. 3. 2016 budú pracovníci vodární vykonávať odpočet stavu vodomerov. Z uvedeného Vás žiadajú o sprístupnenie vodomerov a o uzatvorenie psov.